Δευτέρα, 18 Φεβρουάριος 2019
Οι αριστεύσαντες μαθητές του Λυκείου Βουκολιών

Οι αριστεύσαντες μαθητές του Λυκείου Βουκολιών

Με την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των μαθητών - μαθητριών που πρώτευσαν στο Λύκειο Βουκολιών:

Α' ΤΑΞΗ
1. Μαζαράκη Ιφιγένεια του Γεωργίου 19,3
2. Κουβαριτάκη Γεωργία του Παναγιώτη 19
3. Ντουντουλάκη Βασιλική του Γεωργίου 18,1

Β' ΤΑΞΗ
1. Γιαλούρη Αικατερίνη του Παναγιώτη 19,2
2. Πρεντι Ουεμπι του Λεονάρδου 18,2

Γ' ΤΑΞΗ
1. Γναφάκη Μιχαέλα του Ιωάννη 20
2. Κουβεδάκη Ιωάννα του Εμμανουήλ 19,4
3. Κουριδάκης Σεβαστιανός του Εμμανουήλ 18,4
4. Κατάκη Αργυρώ - Λουΐζε του Ιωάννη 18,2
-. Λουφαρδάκης Ιωάννης του Ευτυχίου 18,2