Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2019
Απουσία Δημάρχου Πλατανιά

Απουσία Δημάρχου Πλατανιά

Ο Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει από την Κυριακή 26 Αυγούστου έως και την Τρίτη 28 Αυγούστου, λόγω της συμμετοχής τους στις παρακάτω συνεδριάσεις:

*Tην Κυριακή 26 Αυγούστου θα συμμετέχει στην συνεδρίαση του Δ.Σ. «Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη» (Δ.Ε.ΠΑ.Ν.), του οποίου είναι μέλος ο Δήμος στον Πύργο Ηλείας.

*Tην Δευτέρα 27 Αυγούστου ο Δήμαρχος θα έχει συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δ.Ε.ΠΑ.Ν., όπου θα συζητηθούν προτάσεις υποβολής χρηματοδοτικών προγραμμάτων για το Δήμο.
Banner εκλογολόγος
ΒΛΑΝΤΑΣ manoudakis