Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2019
Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κισάμου

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κισάμου

Συνεδριάζει την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου στις 8 μ.μ. στην αίθουσα της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά, το δημοτικό συμβούλιο Κισάμου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την Πράξη "Κατασκευή,επισκευή,συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου".
 2. Συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την Πράξη "Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού".
 3. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2018.
 4. Έγκριση Απολογισμού καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Κισάμου έτους 2014
 5. Έγκριση Απολογισμού καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Κισάμου έτους 2015 (έως 24-3-2015).
 6. Καθορισμός αρδευτική περιόδου 2019.Θέσεις υδρονομικών οργάνων.
 7. Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης και διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας μηχανημάτων.
 8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου "Βελτίωση αντλιοστασίου Κονιδιανών για αντιμετώπιση της λειψυδρίας".
 9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου "Αναβάθμιση Διαμόρφωση ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων παιδικών χαρών Δήμου Κισάμου".
 10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,40 Ευρώ.
 11. Έγκριση παραλαβής υπηρεσιών.
 12. Τριμηνιαία έκθεση προϋπολογισμού Δ τριμήνου 2018.
 13. Διαμόρφωση-τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου εκτάκτων ειδικευμένων εσόδων έτους 2018.
 14. Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - δαπανών οικονομικού έτους 2019.
 15. Διόρθωση της υπ. αρ. 25/2019 απόφασης Δ.Σ. (Τροποποίηση Ο.Ε.Υ).
 16. Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών & Ταμειακός προγραμματισμός, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 2/6748/ΔΛΓΚ/21-1-2019.
Banner εκλογολόγος
ΒΛΑΝΤΑΣ manoudakis