Κυριακή, 26 Μαΐου 2019
Νεκτάριος Κουμάκης : Η πραγματική εικόνα χρηματοδοτήσεων για τον δήμο Κισάμου την τρέχουσα 5ετία

Νεκτάριος Κουμάκης : Η πραγματική εικόνα χρηματοδοτήσεων για τον δήμο Κισάμου την τρέχουσα 5ετία

Σε μια προεκλογική περίοδο, αυτό που πραγματικά είναι το ζητούμενο είναι η ενημέρωση των δημοτών. Και επειδή μια ενημέρωση με γενικά στοιχεία είναι συνήθως υποκειμενική (ειδικά σε μια προεκλογική περίοδο), έκρινα σκόπιμο να παραθέσω όλα τα επίσημα στοιχεία που γνωρίζω ανά κατηγορία χρηματοδότησης, όπως είχαμε κάνει και στον απολογισμό μας για την δημοτική περίοδο 1/1/2011 – 31/8/2014 πριν τις προηγούμενες εκλογές.

Με την παρούσα επιστολή μου, θα ήθελα απλά να παραθέσω τα πραγματικά στοιχεία εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων στον δήμο Κισάμου και στους άλλους δήμους του νομού Χανίων, από τις κύριες πηγές χρηματοδότησης των δήμων για την περίοδο 1/9/2014 – 30/4/2019, δηλαδή ΠΔΕ (Κρήτης – Υπ. Υποδομών- Υπ. Εσωτερικων), ΕΣΠΑ και Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Η παράθεση των στοιχείων θα γίνει συγκεντρωτικά, ώστε να μπορεί να χωρέσει σε μια επιστολή. Όμως, στην σελίδα του συνδυασμού μας θα υπάρχουν αναλυτικοί πίνακες (με αναλυτικά στοιχεία και αριθμό Διαύγειας) για τα πιο χαρακτηριστικά θέματα και ειδικά για το ΠΔΕ της Περιφέρειας Κρήτης. Κάθε απόφαση χρηματοδότησης που θα παρουσιαστεί είναι επίσημα αναρτημένη και όχι στο επίπεδο της εξαγγελίας.

Άρα, για να αμφισβητηθεί, θα πρέπει να παρατεθεί ένα άλλο επίσημο στοιχείο. Αν π.χ. κάποιο εγκεκριμένο έργο έχει ξεχαστεί (άνθρωποι είμαστε, μπορεί να υπάρχει κάποια παράλειψη) καλό θα είναι να επισημανθεί για να το συμπληρώσουμε.
Δεν επιθυμώ καμία αντιπαράθεση, θέλω όμως οι δημότες να είναι ενημερωμένοι και όσοι θέλουν να εμβαθύνουν περισσότερο να έχουν πρόσβαση σε πραγματική πληροφορία.

Στην κύρια πηγή χρηματοδοτήσεων αυτής της 5ετίας, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Κρήτης, η συγκεντρωτική εικόνα των χρηματοδοτήσεων σε δήμους βάσει των τεχνικών δελτίων που υπέβαλαν, δίδεται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ 1/9/2014 ΕΩΣ 30/4/2019 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 5.580.944,87 22 34
ΓΑΥΔΟΥ 39.800,00 2 2
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ 3.427.866,52 52 59
ΚΙΣΣΑΜΟΥ 1.122.659,89 9 9
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 7.051.400,00 20 32
ΣΦΑΚΙΩΝ 2.531.334,76 41 55
ΧΑΝΙΩΝ 7.726.766,97 9 16
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 27.480.773,01 155 207

Σημειώνω ότι ο δήμος Κισάμου ευχαρίστησε την Περιφέρεια για την ανταπόκριση στα τεχνικά του δελτία, στην πρόσφατη επίσκεψη του συνδυασμού του κ. Αρναουτάκη, 
άρα η πλειοψηφία όσων υπέβαλε χρηματοδοτήθηκαν.Πέρα από τις χρηματοδοτήσεις αυτές, υπήρξαν και χρηματοδοτήσεις δημοτικών έργων με πρωτοβουλία της Αντιπεριφέρειας Χανίων σε όλους τους δήμους (στην Κίσαμο είχαμε το δημοτικό στάδιο & τον αύλειο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου - σύνολο 810.000€), ενώ οι χρηματοδοτήσεις επαρχιακής οδοποιίας (περίπου 5 εκ. €) ήταν σχεδόν ισότιμες για όλους τους δήμους.Από το ΠΔΕ του Υπουργείου Υποδομών (ίσως να μη διαθέτω και κάποιες αποφάσεις) χρηματοδοτήθηκαν έργα 6,5 εκ. € στον δήμο Καντάνου – Σελίνου, 1,5 – 2 εκ. € για έργα (σε δημοτικό – επαρχιακό οδικό δίκτυο και παλαιά Εθνική Οδό) στους δήμους Πλατανιά – Αποκορώνου – Σφακίων  και 900.000€ στον δήμο Κισάμου.Από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ 055 για θεομηνίες) για τα έτη 2015-2018 δόθηκαν περίπου 2,6 εκ. € στους δήμους του νομού, εκ των οποίων ο δήμος Κισάμου έλαβε 70.000€.

Για τις τελευταίες μεγάλες θεομηνίες τα ποσά ήταν προφανώς πολύ μεγαλύτερα για όλους και 
ο δήμος Κισάμου έλαβε 800.000€ από τα 4,65 εκ. € που διατέθηκαν εντός του 2019. Για «αντιμετώπιση λειψυδρίας», όλοι οι δήμοι έλαβαν σχετικά ίδια ποσά τα τελευταία 2 χρόνια.Για το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών, από τα 39,56 εκ. € στον νομό Χανίων ο δήμος Κισάμου έχει χρηματοδοτηθεί για προτάσεις του με συνολικό ποσό 3,94 εκ. €, στο ίδιο ύψος δηλαδή με τους άλλους δήμους του νομού Χανίων, πλην των δήμων Πλατανιά και Χανίων με ΔΕΥΑΒΑ & ΔΕΥΑΧ που έχουν συνολικά εξασφαλίσει μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις.

Για επιβεβαίωση, υπάρχει σχετική και ευανάγνωστη βάση δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών. Επίσης έχουν υποβληθεί προτάσεις σχεδόν 2 εκ. € (κυρίως για αγροτική οδοποιία) κάτι που συμβαίνει και με άλλους δήμους.
Σ το ΕΣΠΑ 2014-2020, ο δήμος Κισάμου έχει έως τώρα εντάξει ένα νέο έργο αγροτικής οδοποιίας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με ποσό 435.000€ (καθώς και το κέντρο κοινότητας Κισάμου με 112.000€, όπως άλλωστε όλοι οι δήμοι). Υποβλήθηκαν αλλά απορρίφθηκαν άλλες 3 προτάσεις του δήμου (για Λιμνοδεξαμενή Σφηναρίου – Ψηφιακή Ιστορία & Τουριστική Προβολή  - Αντικατάσταση Αμιαντοσωλήνων που μετά από 1 χρόνο επαναϋποβλήθηκε στον ΦΙΛΟΔΗΜΟ).

Επίσης αναμένεται να ενταχθεί και το έργο «Β φάση Βελτίωσης-Ενίσχυσης άρδευσης Σφηναρίου» προϋπολογισμού 2,2 εκ. €.
Συνολικά οι έως τώρα εγκεκριμένες πιστώσεις στον δήμο Κισάμου για αυτή την 5ετία φτάνουν στο ύψος των περίπου 9  εκ. € (μαζί με την Α’ φάση του αρδευτικού Σφηναρίου των 600.000€, τα 2 έργα στο Πράσινο Ταμείο με 200.000€ και την «λειψυδρία»), ενώ αναμένονται εντάξεις σε ΕΣΠΑ και (ελπίζουμε) ΦΙΛΟΔΗΜΟ άλλων περίπου 4 εκ. €. Αντίστοιχα, από τα παραπάνω μπορεί κάποιος να εκτιμήσει τι ύψος χρηματοδοτήσεων έλαβαν οι άλλοι δήμοι, τηρουμένων των αναλογιών και των συνθηκών (π.χ. σε μια θεομηνία είναι αυτονόητο πως οι δήμοι που επλήγησαν περισσότερο πρέπει να λάβουν τα περισσότερα).Παρεκκλίνοντας λίγο από την απλή παράθεση στοιχείων, σημειώνω ότι δεν συμπεριλαμβάνω το ότι η Αντιπεριφέρεια Χανίων έχει χρηματοδοτηθεί  για έργα περίπου 6 εκ. € στον δήμο μας, καθώς όλα αυτά (ή έστω η συντριπτική πλειοψηφία τους) δεν προέκυψαν από αιτήματα του δήμου Κισάμου.

Εδώ υπάρχει μια διαφορά φιλοσοφίας των συνδυασμών μας, γιατί εμείς θεωρούμε ότι μας αφορά κάθε έργο του δήμου μας και θεωρούμε υποχρέωσή μας να το διεκδικούμε και ευθύνη μας όταν αυτό μένει στάσιμο.
Κλείνοντας να θυμίσω ότι την προηγούμενη δημοτική περίοδο, σε 3,5 χρόνια ο δήμος διεκδίκησε και πέτυχε την χρηματοδότηση έργων συνολικού ύψους 55 εκ. €, με πάνω από 19 εκ. € να αφορούν δημοτικά έργα (Βιολογικός Κισάμου 12 εκ. €, δρόμος Κοτσιανά – Περβολάκια 1,56 εκ. €, 6 ολοκληρωμένες αναπλάσεις 3 εκ. €, δημοτικά έργα θεομηνίας 1,8 εκ. € και άλλες μικρότερες χρηματοδοτήσεις). Τα υπόλοιπα 36 περίπου εκ. € αφορούσαν κυρίως επαρχιακή οδοποιία. Και αυτά τα στοιχεία σε πίνακα είναι αναρτημένα στην σελίδα του συνδυασμού μας.Εύχομαι σε όσους εκλεγούν να συνεργαστούν και μεταξύ τους, αλλά και με όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες, για να έχουμε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα στον δήμο Κισάμου.

Κουμάκης Νεκτάριος
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στην Δ.Ε. Μηθύμνης του Δήμου Κισάμου
Με τον συνδυασμό «Κίσαμος Πρωτεύουσα Δύναμη» του Γιώργου Μυλωνάκη
61228898 2186689751378108 276796902626820096 o

neoiorizontes banner bottom